GENERÁCIE LETECKÝCH TURBOKOMPRESOROVÝCH MOTOROV OD ROKU 1943 AŽ DO SÚČASNOSTI

GENERÁCIA

(ROKY)

POUŽITIE

SCHÉMA

MOTORA

KOMPRESOR

PLYNOVÁ

TURBÍNA

OBTOKOVÝ

POMER "m"

Mmax.

PRÍKLADY

MOTOROV

I.

(od 1943-1945

do 1949-1952)

Vojenské

JpLTKM,

JpLTKMsPS

TVM

Jednohriadeľový axiálny alebo radiálny πkc

Nechladená

T3c = 1000 - 1150 K

(chladené zvárané usmerňovacie lopatky)

-

 

M < 1

Derwent, JUMO-004, BMW-003, RR Nene, RD-500, VK-1, J 35, J 47, VK-1F, AL-5

TVM: Mamba, Dart, Theseus

II.

(od 1950-1953

do 1958-1960)

Vojenské

JpLTKM,

JpLTKMsPS

THM

Jednohriadeľový axiálny s regulovateľnými usmerňovacími ústrojenstvami alebo dvojhriadeľový axiálny

πkc = 7 - 13

Nechladené rotorové lopatky (chladené duté lopatky usmerňovacieho ústrojenstva prvého stupňa

T3c = 1150 - 1250 K

 

-

M=2-2,3

RD-9B, R-11F-300, AL-7F-1, J 57, J 75, J 79

TVM: T-58, T-61

Civilné

TVM,

JpLTKM

 

-

M < 1

TVM: NK-12MA, AI-20

JpLTKM: RD-3M, Evon,

JT-3S

III.

(od 1958-1960

do 1967-1970)

Vojenské

JpLTKMsPS

Axiálny dvojhriadeľový alebo jednohriadeľový JpLTKM: πkc = 10 - 15

DpLTKM: πkc = 16 - 20

S vnútorným konvektívnym vzduchovým chladením rotorových a usmerňovacích lopatiek.

T3c = 1300 - 1450 K

-

M=2,5-3

R-29B-300, R-35-300, AL-21F-3, J 93, J 58

DpLTKM,

DpLTKMsPS

TVM, THM

m = 0,7 - 1,5

M < 2,5

TF 30, TF 33, TF 41, Pegasus,

TVM: TV2-117

Civilné

DpLTKM

m = 0,5 - 1,5

M < 1

D-20P, D-30, D-30KU, NK-8, AI-25, Konvey, Spey, JT-3D, JT8D, Turmo, Astazou

JpLTKMsPS

JpLTKMsPS,SPS

DpLTKMsPS

TVM, THM

m < 1

M=2-2,2

Olympus 593

IV.

(od 1967-1970

do roku 1980)

Vojenské

DpLTKM,

DpLTKMsPS,

TVM, THM

Axiálny dvojhriadeľový alebo trojhriadeľový, modulová konštrukcia

πkc = 20 - 30

S konvektívnym chladením chladiacou vzduchovou vrstvou

T3c = 1500 - 1650 K

m = 0,4 - 2,0

m = 6 - 8

M=2-2,5

 

DpLTKMsPS: F 100, RD-33, F 101, F 404, RB.199

DPlTKM: TF 39, TF 34

THM: TV3-117, T 700

Civilné

DpLTKM

m = 4 - 6

M < 1

CF 6, JT-9D, RB.211, D-36, NK-86

V.

(od roku 1980

do súčasnosti)

Vojenské

DpLTKM,

DpLTKMsPS

Axiálny dvojhriadeľový alebo trojhriadeľový, znížené emisie a hlučnosť, elektronická regulácia

πkc = 25 - 33

Konvektívne chladenie vzduchovým filmom, impulzné chladenie a transpiračné chladenie

T3c = 1650 - 2000 K

m = 0,2 - 2,0

m = 6 - 8

M=2-2,5

M < 1

EJ-200, RK 12, M 88-2, AL-41

Civilné

DpLTKM

m = 4 - 8

M < 1

CFM-56, PW 4000, BR 715, Rolls Royce Trent 900,

GP 7200, D-18T, D-436