Proudové motory - teorie a další články

Teorie proudových motorů je velice obsáhlé téma. Je v něm nutno popsat jak jednotlivé typy motorů, jejich komponenty a použité technologie, tak i základní fyzikální procesy probíhající uvnitř pohonné jednotky.

Existuje několik zdrojů, ze kterých lze čerpat. Podle mého názoru je jedním z nejlepších třicetidílný seriál Ing. Jan Lepičovský & Ing. Petr Šoch: Proudové motory, který vyšel v letech 1975-1976 v časopise Letectví a Kosmonautika. Ještě obsáhlejší je páté vydání publikace The Jet Engine z roku 1996 přímo od Rolls-Royce. První vydání vyšlo v roce 1986. Z těchto dvou zdrojů si také dovolím čerpat některé zde uvedené informace a obrázky. V roce 2008 se po pár letech v knihkupectvích objevilo tentokrát druhé vydání publikace Josef Adamec & Jindřich Kocáb: Letadlové motory. Vzhledem k tomu, že je kniha opět k dispozici, nebudu se na tomto webu více rozepisovat o tématech, která jsou v knize dobře popsána. Byla by to zbytečná duplikace informací. Informace o dalších publikacích a zdrojích naleznete na stránce Literatura.

Vzhledem k rozsáhlosti tématu se tu zcela jistě neobjeví ucelený popis problematiky, přesto věřím, že se tu najdou zajímavé články, které mohou rozšířit pohled na konstrukci, použití i historii leteckých motorů za hranice informací, dostupných v knihách.

Koncem února 2007 mi nabídl spolupráci Ing. Marián Hocko, PhD., odborník na turbínové motory s mnohaletou praxí. Napsal množství odborných článků a studijních materiálů, některé z nich zde ve slovenském originále zveřejněny.

 1. Princip vytváření tahu
 2. Typy leteckých motorů
 3. Konstrukce proudových motorů
  1. Vstup vzduchu
  2. Kompresor
  3. Obraceč tahu
 4. Supercruise
 5. Zajímavá srovnání motorů
 6. Odpovědi na některé častěji kladené otázky
 7. Literatura týkající se leteckých motorů
 8. Jednoduchý převaděč parametrů leteckých motorů

Přístupů od 24. 4. 2002