ZAB, ZB

Zápalné bomby a zápalné nádrže

Zápalné bomby (ZAB) a nádrže (ZB) jsou určeny proti širokému spektru pozemních cílů, mezi které patří parkující letadla, kolony aut, radarové stanice, menší budovy, pochopitelně pěchota, ale také bunkry, kterým při vhodných podmínkách dokáží kompletně zničit vnitřní vybavení. Kalibr bomb ZAB je 1 až 500 kg, podle některých zdrojů existuje i zápalná bomba kalibru 1000 kg.

ZAB malého kalibru jsou obvykle plněny pyrotechnickou směsí, obvykle obsahující práškový termit (směs oxidů železa a hliníku). K termitu se přidává malé množství pojiva - pryskyřice nebo oleje. Termit může hořet bez přístupu vzduchu, pevné a tekuté produkty jeho hoření mají teplotu 2000-2800°C. Pláště termitových bomb ZAB jsou často konstruovány z hořlavého kovu elektronu (slitina hliníku a hořčíku), který shoří společně s termitem. ZAB malého kalibru (1 a 2,5 kg) se používají v kazetových bombách RBK a ve vícenásobně použitelných kontejnerech (KMGU).


RBK-500 ZAB-2,5SM

ZAB kalibru 100 - 500 kg jsou plněny pyrotechnickou směsí, tekutými zápalnými směsmi (benzín, kerosin, toluel) nebo zahuštěnou, gelovou zápalnou směsí (obsahující přírodní nebo syntetický kaučuk, vodní sklo, polystyrén apod.). Oproti tekutým hořlavinám se gelové nerozptýlí na miniaturní částice, hořlavina zůstává ve vetších kusech, neshoří tak během krátké doby a po výbuchu díky nižšímu aerodynamickému odporu doletí do větší vzdálenosti. Kusy gelu pak hoří několik minut při teplotě 900 - 1300°C. Gelová zápalná směs se dobře drží na různých druzích povrchů a je složité ji odstranit. Plynným produktem spalování je krom jiného i značné množství pro člověka jedovatého oxidu uhelnatého. Neposledním projevem jsou samozřejmě závažné, hluboké popáleniny. Zvýšení teploty hoření směsi na 1800 - 2000°C se může dosáhnout přidáním hořlavého kovového prášku. Pyrotechnické zápalné směsi se používaly u starých bomb ZAB kalibru 100 kg, všechny ostatní měly tekuté (zahuštěné) zápalné směsi.

Konstrukce ZAB kalibru 100 kg a výše je prakticky stále stejná. V trupu je krom zápalné směsi (nebo ještě termitu) také odpalovací zařízení sestávající se z patrony s fosforem a výbušniny nevelké hmotnosti. Příďový zapalovač je kontaktní bez zpožďovače. Detonace roztrhne plášť bomby a do okolí rozptýlí zápalnou směs a fosfor. Fosfor se na vzduchu samovolně vznítí a zapálí kousky zápalné směsi.


ZAB-100-105

Během druhé světové války vzniklo v sovětském svazu množství typů zápalných bomb, minimálně šlo o tyto: ZAB-1E, ZAB-2,5R, ZAB-2,5T, ZAB-2,5-16/O, ZAB-10TG, ZAB-50FP, ZAB-50TG, ZAB-100CK, ZAB-100-65TŠ, ZAB-100-50ŽG, ZAB-100-40P, ZAB-250-200ŽG, ABOG-100, ZAB-IRTŠ-50, ZARP-500, ZAB-500-300TŠ. Současné typy zřejmě přímo vycházejí z těchto válečných, nejsou-li téměř identické.

ZAB-500

Dostupné informace k tomuto konkrétnímu typu praví, že jsou použitelné v jakémkoliv ročním období, kdy teplota vzduchu neklesá pod -25°C. Bomba může být letouny Su-20, Su-22 (6 ks), Su-24 (7 ks), Su-25 (8 ks), Su-27, Su-30, Su-33 (6 - 10 ks), MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-27 (4 ks), MiG-29 (4 ks), MiG-31 a dalšími shazována z výšek 50 - 1500 metrů při rychlosti do 1500 km/h. Bomba ZAB-500 má kovový trup s pojistkou, zapalovačem, fosforovou zápalnou kazetou, výbušninou a s explozivní rosolovou směsí. Trup je zakončen aerodynamickým krytem s osmi stabilizačními plochami, spojenými obručí. Celá bomba je obvykle v šedé barvě, popisky jsou černé nebo bílé. Lehčími typy v současnosti používaných zápalných bomb jsou ZAB-100-105 a ZAB-250-200, na veřejnost se informace o existenci těchto dvou typů dostala v polovině 90. let.

Zápalné nádrže ZB

Jednoduché zápalné nádrže ZB mají také gelovou zápalnou směs a konstrukčně se od ZAB odlišují tím, že mají tenkostěnný symetrický trup bez stabilizátoru. Jsou používány (výhradně?) na vnějších podvěsech letounů a vzhledem k absenci stabilizátoru a tedy ke špatně předpokládatelnému místu dopadu jsou shazovány z malých výšek. Krom toho nemají klasický zapalovač ani žádný systém pro otevření kontejneru a rozprsknutí směsi. K rozpadu zápalné směsi a rozhození do okolí dojde samovolně až při nárazu ZB do překážky.

Nádrže ZB jsou k dispozici v několika verzích, lišících se použitou zápalnou látkou - ZB-500GD, ZB-500ŠM, ZB-500Š, ZB-500P, ZB-500RT, atd. Například letoun Su-30 unese 10 ks ZB-500., Su-24M 7 ks, vrtulník Mi-24 2 ks, apod. Prokazatelně existují i nádrže nižšího kalibru, konkrétně ZB-360.

Trhavo-zápalné bomby FZAB

Poněkud odlišným typem zápalných bomb jsou trhavo-zápalné bomby FZAB, které jsou kombinací bomb FAB a ZAB. Při dopadu na cíl je nejprve odpáleno zápalné plnivo bomby, až poté je inicializována trhavá část bomby. Kombinovaný účinek bombu předurčuje k použití proti cílům, jako jsou továrny, zásobárny paliva a munice apod. Známá je nejméně bomba FZAB-500M. Další typ jsou tříštivo-trhavé-zápalné bomby OFZAB, znám je nejméně typ OFZAB-500.

Výčet některých dalších typů zápalných bomb a nádrží je zde.

 

Typ ZAB-2,5 (S, SM) ZAB-100-105 ZAB-500 ZAB-500-400 ZB-500 RBK-500 ZAB-2,5SM
Délka - celková 135 mm 1065 mm 1954 mm 1498 mm 2825 mm 1954 mm
   - ocasní části     483 mm      
   - fosforové kazety     840 mm      
   - nálože     570 mm      
Průměr 91 mm 263 mm 450 mm 450 mm 500 mm 450 mm
Rozpětí stabilizátorů     570 mm 570 mm    
Hmotnost - celková 2,7 kg 106,3 kg 428 kg 410 kg 354 kg 435 kg
   - zápalné náplně 1,72 kg 47 kg 195 kg 160 kg 215 kg 117 x 1,72 kg
   - fosforu     9,1 kg      
   - výbušniny     1,85 kg      
Délka hoření     22 s      
Výška vypuštění   > 20 m       > 70 m
Rychlost vypuštění   < 1000 km/h       < 1400 km/h
Množství submunice           117 ks
Zdroj   Kiesler Defense Airwar.ru Wikipedia Wikipedia Kiesler Defense

Údaje v tabulce nejsou ověřené.

Z hora: zápalná bomba s pyrotechnickou směsí, zápalná bomba s gelovou náplní, zápalná nádrž.
1 - zápalná směs; 2 - termit; 3 - fosfor; 4 - výbušnina; 5 - pyrotechnická směs.

Some sources of information and images:
Přístupů od 24. 4. 2002